Khóa học

Thời lượng

Học phí

Địa điểm

Ngày khai giảng

Xem chi tiết

Chuyên gia Tâm lý Tình dục học – Sexuality Mastery

10 buổi

(5 ngày)

70.000.000 VNĐ

TP. Hà Nội

Tháng 07/2020

Xem chi tiết

Giáo dục giới tính KID1, KID2, KID3

2 buổi

(1 ngày)

800.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh

Tháng 07/2020

Xem chi tiết

Trường học cho vợ chồng

2 buổi

(1 ngày)

1.200.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 07/2020

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng nửa kia

2 buổi

(1 ngày)

1.000.000 VNĐ

TP. Hồ Chí Minh

Tháng 07/2020

Xem chi tiết

Phụ nữ vạn người mê

2 buổi

(1 ngày)

1.200.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 07/2020

Xem chi tiết

Năng lượng tình dục và lãnh đạo

6 buổi

(3 ngày)

15.000.000 VNĐ

Hà Nội

Tháng 07/2020

Xem chi tiết